U svrhu vlastite proizvodnje organskog voća povrća, ESOF je investirao u izgradnju Regionalnog centra za organsku proizvodnju koji se nalazi u Općini Donji Vakuf. Centar je smješten na površini od 8,00 ha,a obuhvata plasteničku proizvodnju od 3ha i otvorenu proizvodnju od 3,00 ha. Centar karakteriše visokoprofesionalni plastenici, sa automatizovanim sistemom upravljanja, kotrole klimatskih uslova i sigurnosti proizvodnje. Drugi dio proizvodnje u sastavu Centra jeste plantaža jagodičastog voća na površini od 22 ha. U navedenom centru proizvode se sljedeće kulture: paprika, paradajz, krastavac, mladi luk, bijeli luk, špinat, tikva, mrkva, malina, jagoda i borovnica. Posebna odlika Centra jeste lokacija koju karakteriše čistoća zraka, ugodan prirodni ambijent i čista voda. Regionalni centar organske proizvodnje predstavlja prvi centar ovog tipa i najveći je centar organke proizvodnje u BiH. Danas, Centar predstavlja model za razvoj i drugih sličnih centara, kako u BiH, isto tako i u drugim regionalnim zemljama.
Centar za proizvodnju
Plastenici "ESOF" u Donjem Vakufu Plastenici "ESOF" u Donjem Vakufu Plastenici "ESOF" u Donjem Vakufu