Logistički centar firme ESOF nalazi se u vlastitom prostoru, poslovno- proizvodnom objektu, betonske građe u općini Donji Vakuf. Centar je smještan u objektu površine 12.000m2 sa pripadajućim zemljištem od 26.000m2. Objekat posjeduje kompletnu infrastruktu. Pored toga što se nalazi tik uz magistralnu cestu, Donji Vakuf-Bugojno, Centar je veoma atraktivno pozicioniran u  kontekstu putne komunikacije prema Luci Ploče, Zagrebu, Minhenu i Beču kao i glavnom gradu Sarajevu. Navedena geografska pozicija omogućava isporuku proizvoda u istom danu što predstavlja veliku prednost u održavanju kvaliteta proizvoda, posebno kad su u pitanju isporuka proizvoda u svježem stanju.  U navedenom Centru, obavljaju se sve pripremne radnje za izvoz i dostavu  proizvoda kupcima, i to: Prijem robe i sortiranje Otkup proizvoda od kooperanata Pakovanje i otpremanje Prerada proizvoda Tehnološka i procesna oprema instalirana u Centru je najsavremenija oprema. Instalisani kapaciteti pakirnice i prerade voća i povrća dovoljni su za količine od 1.500 tona proizvoda na godišnjem nivou. Kapaciteti čuvanja robe na režimu od -18 stepeni mogu primiti količine od 1.200 tona u istom vremenu. Kombinovani kapaciteti brzog smrzavanja ( IQF tunel i šok komore) dovoljni su da se u roku od 24 radna sata  izvrši brzo smrzavanje 40 tona. Hladioničke i pakerajske kapacitete prati procesna oprema kao što su: inspekcijske trake, vibro sita, metal detektor, procensa linija za sječenje povrća, labaratorijska oprema i dr. Putna infrastruktura je asfaltirana, postavljena ograda sa svih strana centra, a vide nadzor pokriva sve pojedinačne segmnete Centra. Služeći svojoj svrsi, Logistički centar firme  predstavlja osu poslovanja i distributivnog kapaciteta neminovnog za obezbjeđenje održivot lanca dostave proizvoda svojim kupcima.
Logistički centar
Logistički centar "Esof" Logsitički centar "ESOF" Logsitički centar "ESOF" Logsitički centar "ESOF" Logsitički centar "ESOF"