Skraćenica »ESOF« - Eco Sustainable Organic Food u prijevodu znači Ekološko Održiva Organska hrana. Firma ESOF je osnovana u januaru 2013. godine. Osnovna djelatnost firme je proizvodnja organskog jagodičastog voća i povrća, otkup jagodičastog voća i otkup šumskih polodova.  Postavljajući visoke standarde proizvodnje, odgovornosti u poslovanju, integriteta i profesionalnosti, za manje od pet godina, frima je dostigla lidersku poziciju na tržištu Bosne i Hercegovinese u segmentu organske proizvodnje. Firma zapošljava stručan i visoko obrazovan kadar u menadžmentu, proizvodnoj i procesnoj tehnologiji, koji se kontinuirano usavršava i stiče nova znanja i vještine. Pored toga, firma, prema potrebi, angažuje i  vanjske saradnike,  kako domaće tako i međunarodne stručnjake u svojoj oblasti, a sve radi održivog napretka i konrinutirnaog poslovnog usavršavanja. ESOF je izvozno orijentisan na međunarodno tržište, posebno tržište Evropske unije, a zatim tržište Bliskog i Dalekog istoka. Takodje, određeni procenat svojih proizvoda, firma plasira na domećem tržištu. Koristeći prirodne blagodati čistog zraka, nezagađene zemlje i  čiste vode, proizvodnja organskog  voća i povrća je u potpunoj saglasnosti sa očuvanjem okoliša i prirode te na taj način firma ESOF njeguje brigu o prirodnim resursima i odgovorno ih koristi. Vizija Postati jedan od vodećih proizvođača orgasnkog voća i povrća u u Bosni i Hercegovini. Misija Podstači i promovisati prirodan i zdrav uzgoj voća i povrća, odgovorno  i optimalno korištenje ograničenih prirodnih resursa u Bosni i Hercegovini. Etički kodeks Svi zaposlenici firme ESOF moraju striktno poštovati etički kodeks poslovanja sadržan u univerzalnim vrijednostima, kao što su odgovornost, transparentnost, poštenje i čestitost.
Profil firme
Infrastrukturni kapaciteti firme ESOF su za zavidnom nivou: plastenička proizvodnja na 10 ha, otvorena plantažna proozvodnja a 25 ha te logistički centar pakovanja i prerade na 12.000m2. Tehnološka opremljenost firme je na najvišem mogućem novu, što omogućava konkurentnost plasamana proizvoda na svjetsko tržište i održivost lanca dostave kupcima. Process prozvodnje, otkupa, prerade i pakovanja je precizno definisan u kontektsu savremenih pravila organizacije te međunarodnih standarda u oblasti proizvodnje i prerade hrane. Sistem kontrole i kvalitete je u firmi od enormnog značaja, kontinuiranog pračenja, a bazira se na implementaciji Pravila i procedura certifikata kao što su: Global GAP, Organski certifikat te Internation Food Standards (IFS ) certifikat.