Skraćenica „ESOF“- Eco Sustainable Organic Food u prijevodu znači Ekološko Održiva Organska hrana. Firma ESOF je osnovana u januaru 2013. godine. Osnovna djelatnost firme je proizvodnja, otkup i prerada voća i povrća.Postavljajući visoke standarde proizvodnje, odgovornosti u poslovanju, integriteta i profesionalnosti, za relativno kratak period, firma je postala jedan od lidera u segmentu proizvodnje u zastićenim prosotrima i razvoju kooperativne proizvodnje u Bosni i Hercegovini. Firma zapošljava stručan i visoko obrazovan kadar u menadžmentu, proizvodnoj i procesnoj tehnologiji, koji se kontinuirano usavršava i stiče nova znanja i vještine. Pored toga, firma, prema potrebi, angažuje i vanjske saradnike, kako domaće tako i međunarodne stručnjake u svojoj oblasti, a sve radi održivog napretka i konrinutirnaog poslovnog usavršavanja. Vizija Postati jedan od vodećih proizvođača voća i povrća u u Bosni i Hercegovini. Misija Podstaći i promovisati prirodan i zdrav uzgoj voća i povrća, odgovorno i optimalno korištenje ograničenih prirodnih resursa u Bosni i Hercegovini. Etički kodeks Svi zaposlenici firme ESOF moraju striktno poštovati etički kodeks poslovanja sadržan u univerzalnim vrijednostima, kao što su odgovornost, transparentnost, poštenje i čestitost.
Infrastrukturni kapaciteti firme ESOF su za zavidnom nivou: pastenička proizvodnja na 10ha, otvorena plantažna proizvodnja na 25 ha te logistički centar pakovanja i prerade na 6.000 m2 te kapaciteti skladištenja od 4.000 tona. Tehnološka opremljenost firme je na najvišem mogućem novu, što omogućava konkurentnost plasamana proizvoda na svjetsko tržište i održivost lanca dostave kupcima. Process prozvodnje, otkupa, prerade i pakovanja je precizno definisan u kontektsu savremenih pravila organizacije te međunarodnih standarda u oblasti proizvodnje i prerade hrane. Sistem kontrole i kvalitete je u firmi od enormnog značaja, kontinuiranog pračenja, a bazira se na implementaciji Pravila i procedura certifikata kao što su: Global GAP i International Food Standards (IFS ) certifikat. Firma ESOF je izvozno orijentisana na međunarodno tržište. Takodje, značaj dio svojih proizvoda firma plasira na domećem tržištu. Koristeći prirodne blagodati čistog zraka, nezagađene zemlje i čiste vode, proizvodnja organskog voća i povrća je u potpunoj saglasnosti sa očuvanjem okoliša i prirode te na taj način firma ESOF njeguje brigu o prirodnim resursima i odgovorno ih koristi.
online trgovina esof.shop.ba